تخلیه و شارژ مکانیزه کاتالیست پرایمری ریفرمر 

شرکت همتا صنعت پتروپالایش با هدف ارائه خدمات متمایز در زمینه بارگیری مکانیزه کاتالیست به روش Unidense Method با استفاده از متخصصین داخلی وتکنولوژی مدرن و بهره گیری از پیشرفته ترین متود روز دنیا و شرکای متعهد خارجی خود و دارا بودن تجربیات موفق آماده ارائه سرویس در این راستا می باشد.

بارگذاری مکانیزه کاتالیست ریفرمر با استفاده از روش( UniDense) تنها نماینده انحصاری آلمان در ایران

 

روش متداول بارگذاری کاتالیست ریفرمر در تمام مجتمع های صنعتی ایران که از تکنولوژی Reforming گاز طبیعی جهت تولید گاز سنتز استفاده می کنند، روش بارگذاری جورابی (Sock Loading ) می باشد، سال ها استفاده از این روش معایب متعددی را نمایان کرده است که برخی از آنان فهرست وار ذکر می گردد:
1. عدم یکپارچگی تراکم جرمی کاتالیست در واحد حجم در تیوب که منجر به عدم توزیع مناسب سیال بین تیوبها در حین بهره برداری و در نهایت کاهش راندمان ریفرمر می گردد.
2. ضایعات بالای کاتالیست
3. بالا بودن احتمال پل زدن کاتالیست یا شکل گرفتن فضای خالی در تیوب پس از بارگذاری به روش جورابی که منجر به افزایش دمای نقطه ای Skin تیوب و در نهایت افزایش پتانسیل پارگی تیوب در حین عملیات بهره برداری و کاهش عمر تیوب می گردد.
. بالا بودن خطاها و اشتباهات انسانی در حین بارگذاری
5. نیاز به Vibration تیوب بعد از استفاده از روش بارگذاری جورابی کاتالیست که منجر به افزایش احتمال تخریب سیستم عایق بندی بدنه کوره و اعمال تنش به محل های جوش کاری شده تیوب می گردد.
 
 

 
در این روش یک سیستم اتوماتیک بارگذاری کاتالیست ریفرمر برای پرکردن یکنواخت کاتالیست درون تیوبها جهت رسیدن به اختلاف فشار یکسان در تمام تیوبها و افزایش کاتالیست بارگذاری شده در واحد حجم کاتالیست ارائه شده است.
از مهمترین مزایای این روش به موارد ذیل می توان اشاره کرد: 
1. کاهش زمان پرکردن کاتالیست ها به یک سوم زمان روش های سنتی
2. پرکردن یکنواخت کاتالیست درون تیوبها جهت رسیدن به اختلاف فشار یکسان در تمام تیوبها و افزایش کاتالیست بارگذاری شده در واحد حجم کاتالیست
3. حذف احتمال پل زدن کاتالیست یا شکل گرفتن فضای خالی در تیوب
4. به حداقل رساندن ضایعات کاتالیست
5. به حداقل رساندن خطاها و اشتباهات انسانی با تعبیه مکانیسم کنترلی تکمیلی
6.  گارانتی( + - ) ۲درصد دلتا پی نهایی