تخلیه و شارژ مکانیزه کاتالیست در انواع راکتور و کانورترهای صنعتی  

شرکت همتا صنعت پتروپالایش با هدف ارائه خدمات متمایز در زمینه  تخلیه و بارگیری مکانیزه کاتالیست در انواع  راکتورهای صنعتی و شیمیایی و انجام تعمیرات تخصصی داخل راکتور با استفاده از متخصصین داخلی وتکنولوژی مدرن و بهره گیری از پیشرفته ترین متود روز دنیا و شرکای متعهد خارجی خود و دارا بودن تجربیات موفق داخلی امکان تخلیه و بارگیری مکانیزه کاتایست در انواع راکتورها در ایران از جمله: Multi Stage Hydrocracking *

(Residual Desulphurization (VRDS & RDS & RCD *

(Catalytic Reformers (CCR, Radial, and Axial Flow Platformers *

(Sulphur Recovery Units (SRU *

Hydrotreaters *

Isomerization & Penex *

(Pressure Swing Absorbers (PSA *

Hydrogen Desulfurization *

Ammonia Synthesis Converters *

Methanol Reactors * 

Styrene Reactors * 

Ethylene Oxide, Acrylic Acid, VCM *

HTS and LTS Converters *

(Primary and Secondary Reformers (Unidense Technology *

را در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی تحت سیکل بسته نیتروژن (بلانکت ازت) فراهم نموده است.
ارائه انواع خدمات تخلیه و بارگیری مکانیزه کاتالیست توسط این شرکت با به کار گیری نیروهای متخصص داخلی و نظارت متخصصین خارجی و استفاده تجهیزات پیشرفته و با بیشترین میزان ایمنی مورد تایید  (HSE) در واحدهای مربوطه به شرح ذیل می باشد:

- تخلیه و بارگیری مکانیزه کاتالیست در انواع راکتور تحت بلانکت ازت یا شرایط هوای نرمال

 
 

- قابلیت انجام انواع تعمیرات مکانیکی داخل راکتور و کانورترها در ایران:

Revamp, Converter Improvments, Refurbishment of the Converter internals, Modification for interchanger, Install New protection Ctalyst Screens, Replacement inner collector, Repair Reactor internals. 

 
 

- تخلیه و بارگیری کاتالیست در کانورترهای عمودی و افقی امونیاک

 

 

 

 

- تخلیه و شارژ مکانیزه کاتالیست پرایمری ریفرمر

 

 

 

 

- خنک سازی راکتور با به کارگیری سیستم ازت مایع

 

 

- شارژ کاتالیست در راکتورها با استفاده از روش Dense Loading  ) تنها نماینده انحصاری دارای تجهیزات در ایران (

 

 

 

 

- تخلیه و شارژ کاتالیست در راکتورهای تیوبلار EO-EG 

 
 

- غربالگری کاتالیست، درجه بندی تراکم و اکسیداسیون