پیگ رانی هوشمند | همتا صنعت پتروپالایش
پیگ رانی هوشمند خطوط لوله  یکی از دیگر خدمات شرکت همتا صنعت پتروپالایش پیمانکاری و انجام عملیات های پیگرانی خطوط لوله در حد وسیع و با کیفیت پایدار می باشد (شامل انواع پیگ - اسمارت پیگ - توپک رانی )     توپک ها یا پیگ ها وسایلی هستند که درون خط لوله قرار گرفته و در ط ...