مکنده صنعتی ضد انفجار ADR | مکنده صنعتی ضد انفجار EX
مکنده ضد انفجار ADR و مکنده ضد انفجار EX  شرکت همتا صنعت به عنوان تأمین کننده دستگاه های مکنده صنعتی ضد انفجار در پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، کارخانجات، معادن و دیگر صنایع مشابه دارای فعالیت گسترده ای می باشد. مصرف کنندگان این دسته از دستگاه های مکنده صنعتی با صرفه جویی در هزینه های خود در جمع ...
دستگاه های مکنده صنعتی ثابت | همتا صنعت پتروپالایش
شرکت همتا صنعت به عنوان تأمین کننده دستگاه های مکنده صنعتی در پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، کارخانجات، معادن و دیگر صنایع مشابه دارای فعالیت گسترده ای می باشد. مصرف کنندگان این دسته از دستگاه های مکنده صنعتی با صرفه جویی در هزینه های خود در جمع آوری مواد، محیطی پاک و عاری از مخاطرات زیست محیطی را ...