تامین تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی | فروش کاتالیست
شرکت همتا صنعت پتروپالایش، به عنوان یک شرکت ایرانی به منظورتامین قطعات ، تجهیزات و مواد شیمیایی ازاواخر سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را با هدف تامین نیازهای صنایع کشور خصوصا  صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی با شناسایی ارزیابی و استفاده از توانمندی شرکتهای داخلی و حمایت از توسعه منابع داخلی آغاز نمود. ...