بارگذاری کاتالیست به روش متراکم-Dense Loading
شارژ کاتالیست در راکتورها با استفاده از روش (Dense Loading) تنها نماینده انحصاری دارای تجهیزات در ایران  شرکت همتا صنعت پتروپالایش با هدف ارائه خدمات متمایز در زمینه بارگیری مکانیزه کاتالیست به روش متراکم-Dense Loading با استفاده از متخصصین داخلی وتکنولوژی مدرن و بهره گیری از پیشرفته تری ...